Πώς να θεραπεύσετε τα συμπτώματα της στυτικής δυσλειτουργίας

Τα συμπτώματα της στυτικής δυσλειτουργίας μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει στύση για σύντομες χρονικές περιόδους, ενώ άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει καθόλου ανέγερση.Τι προκαλεί η στυτική δυσλειτουργία;

Η στυτική δυσλειτουργία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή. Η κατανόηση των αιτίων της στυτικής δυσλειτουργίας μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να προσδιορίσει γιατί αντιμετωπίζει την πάθηση.