Η χρήση της χιτοζάνης για υψηλή αρτηριακή πίεση

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η στοματική χιτοζάνη μπορεί να αναστείλει την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της χιτοζάνης για υψηλή αρτηριακή πίεση.