Τύποι μυκητιασικών λοιμώξεων που πρέπει να γνωρίζετε

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις προκαλούνται συχνά από μύκητες που είναι συνήθεις στο περιβάλλον. Γενικά δεν είναι επικίνδυνα, αλλά ορισμένα είδη μυκητιασικών λοιμώξεων μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία.