Τα καταπληκτικά οφέλη για την υγεία των συμπληρωμάτων ρεσβερατρόλης

Τι είναι η ρεσβερατρόλη και ποια είναι τα οφέλη των συμπληρωμάτων ρεσβερατρόλης; Βρείτε τις απαντήσεις σε αυτό το άρθρο.

Τι είναι η ρεσβερατρόλη;

Η ρεσβερατρόλη είναι μια ένωση φυτό που δρα σαν ένα αντιοξειδωτικό. Οι κορυφαίες πηγές τροφίμων περιλαμβάνουν το κόκκινο κρασί, σταφύλια, μερικά μούρα και τα φιστίκια.

Αυτή η ένωση έχει την τάση να συγκεντρώνεται κυρίως στα δέρματα και τους σπόρους των σταφυλιών και μούρα. Αυτά τα τμήματα του σταφυλιού που περιλαμβάνεται στη ζύμωση του κόκκινου κρασιού, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση της ρεσβερατρόλης.

Η ρεσβερατρόλη έχει τη δυνατότητα υγεία ενίσχυση από μόνη της. Στην πραγματικότητα, τα συμπληρώματα ρεσβερατρόλης έχουν συνδεθεί με πολλά συναρπαστικά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης του καρκίνου και μείωση του στρες.

Τα οφέλη για την υγεία των συμπληρωμάτων ρεσβερατρόλης.

  • Protecting the endothelial lining of your arteries—so blood flows as it should.
  • Reducing oxidative stress, which prevents premature aging of cells.
  • Blocking the production of protein complex that controls transcription of DNA, a powerful, noxious inflammatory agent.
  • Cellular support that improves mental function, and promotes oral/dental health.
  • Cancer suppression by preventing cancer cell replication and enhancing cancer cell death in a variety of laboratory cell culture studies.
  • Muscle health, by reducing muscle wasting associated with diabetes and cancer.

Resveratrol works by modifying inflammation in the body, in addition to having other positive effects on hormone production, blood circulation and fat storage.

Resveratrol500mg comes with the most advanced formula.

The body continuously forms free radicals as a result of environmental, lifestyle and aging factors. To protect cells from oxidation and breakdown, the presence of antioxidants is vital.

Resveratrol500mg comes with an ultra-advanced formula that sustains age-fighting activity for up to 4 hours. This supplement will support the body’s youthful essence.

Resveratrol500mg also supports healthy heart function and helps activate the ‘longevity gene’ with the antioxidant benefits of red wine.

As a dietary supplement, take 1 capsule daily. Product can be taken on an empty stomach, with food or as recommended by your healthcare practitioner.