Οι παρενέργειες των αυξήσετε το μεταβολισμό συμπλήρωμα

Μερικά συμπληρώματα αυξήσετε το μεταβολισμό μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, μερικοί μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες, και οι άλλοι δεν μπορούν να έχουν οφέλη του μεταβολισμού, τόνωση καθόλου.

Πολλές εταιρείες πωλούν τα προϊόντα που ενισχύουν δήθεν το μεταβολισμό σας. Οι περισσότεροι αξίωση κάνουν αυτό μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται θερμογένεση, ή αυξημένη παραγωγή θερμότητας. Η διαδικασία αυτή διεγείρει τη χρήση της ενέργειας και μπορεί να αυξήσει το μεταβολισμό και να βοηθήσει θερμίδες καίνε και το λίπος σας.

Επικίνδυνα συστατικά σε ορισμένα συμπληρώματα.

Τα περισσότερα συμπληρώματα που ισχυρίζονται να αυξήσουν το μεταβολισμό σας περιέχει ένα συνδυασμό συστατικών. Ωστόσο, η FDA δεν αξιολογεί και να δοκιμάσουν όλα τα χάπια του μεταβολισμού στην αγορά. Δυστυχώς, για να έχουν ένα πλεονέκτημα, ορισμένοι κατασκευαστές προσθέτουν συστατικά που δεν έχουν δηλωθεί στην ετικέτα, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο.

Metabolism boosting supplement side effects.

A few metabolism boosting supplements on the market contains undeclared ingredients. They must have side effects that risk your health.

For example, one product contained sibutramine, a drug previously prescribed for obesity but removed from the market in 2010 due to increased risk for heart attack and stroke. Another contained an unapproved laxative known to increase the risk of cancer.

Yet another contained a selective serotonin re-uptake inhibitor, which is used to treat depression and can cause seizures and increase bleeding risk in people taking medications such as blood thinners.

Metabolism boosting supplement with safe and natural ingredients.

However, you should know that supplements with safe ingredients are also available on the market. One good example is ThermoLite.

The ingredients in ThermoLite are even not only safe, but also natural. They include capsicum, green tea, guarana, etc. Each ingredient is very beneficial for health.

ThermoLite is to be used in conjunction with a controlled and balanced diet.  It doesn’t allow you to over indulge on carbs but it does allow you the ability to have the odd indulgence/treat.

ThermoLite is 100% free from any side effects, it is infused with natural vitamins and minerals and contains no metabolic stimulants or appetite suppressants to ensure safe weight loss.