Θα θερμογόνο συμπλήρωμα σας αναγκάσει να αποτύχει μια δοκιμή φαρμάκων;

Μερικά συμπληρώματα περιέχουν παράνομη ουσία. Τι γίνεται με θερμογόνο συμπλήρωμα; Μπορεί θερμογόνο συμπλήρωμα σας κάνει να αποτύχει μια δοκιμή φαρμάκων;

Τι είναι μια δοκιμή φαρμάκων;

Οι εταιρείες συνήθως απαιτούν μια δοκιμή φαρμάκων για τους υποψηφίους τους (μελλοντικούς εργαζόμενους). Αν οι αιτούντες απέτυχαν σε μια δοκιμή φαρμάκων της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι, επίσης, αδυνατούν να εργαστούν στην εταιρεία.

Αυτή η δοκιμή φαρμάκων είναι πολύ σημαντική για την εξασφάλιση των προσφευγόντων δεν λαμβάνουν παράνομες ναρκωτικές ουσίες που μπορούν να βλάψουν και τους άλλους.

Οι εταιρείες χρειάζονται οι εργαζόμενοι που είναι υγιείς σωματικά και ψυχολογικά για να λειτουργούν άριστα γι ‘αυτούς.

Παράνομες ουσίες.

Υπάρχουν πολλές παράνομες ουσίες. Μερικά από αυτά είναι η αμφεταμίνη, κάνναβη, κοκαΐνη, έκσταση, οπιούχα και οπιοειδή. Είναι όλα τα φάρμακα απαγορευμένα όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλες σχεδόν τις χώρες.

One of the drugs – amphetamine, is unfortunately used by many supplement manufacturers as an ingredient for thermogenic pills.

Amphetamine is a potent central nervous system stimulant that is used in the treatment of obesity. However, this substance has been proven dangerous to human.

Therefore, the use of amphetamine in any supplements is basically illegal.

Will thermogenic supplement cause you fail a drug test?

If you take a thermogenic supplement containing amphetamine, you will possibly fail a drug test.

Thermogenic supplement with ephedra can also make you failed in a drug test. Why? The reason, ephedra is also a strong stimulant that affects central nervous system, it works in the same way as amphetamine.

An ephedra user may be detected as an amphetamine user in a drug test.

Recommendation.

Lots of thermogenic supplements are available on the market, but only few of them have FDA approval or are discontinued due to severe side effects.

This one is different. Adiphene is a supplement, which is completely different of what we used to call a “thermogenic supplement”. First of all, Adiphene does not contain amphetamine and ephedra.

Adiphene is made in a different way (comparing to other supplements) and contains 12 herbal ingredients which are legal and safe.

The 12 ingredients of Adiphene work to fight fat using five different proven methods: metabolizing fat, binding fat, boosting thermogenesis, suppressing appetite and stimulating metabolism.

If you want to use a thermogenic supplement without the fear to fail a drug test, take Adiphene!