Η σωστή διατροφή για την προώθηση θερμογένεση στο σώμα

Θερμογένεση είναι μια διαδικασία στο σώμα επηρεάζεται από τη διατροφή. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη απώλεια βάρους.

Πιο συγκεκριμένος ορισμός για την θερμογένεση.

Θερμογένεση είναι η παραγωγή θερμότητας μέσα στο σώμα σας. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει το μεταβολικό ρυθμό του σώματός σας – η ταχύτητα με την οποία μπορείτε να κάψετε θερμίδες.

Όταν αυτή η μεταβολική αύξηση έρχεται περίπου ως αποτέλεσμα της διατροφής σας, είναι γνωστό ως δίαιτα που προκαλείται θερμογένεση.

Αλλάζοντας τον τρόπο που τρώτε, μπορείτε να είστε σε θέση να αυξήσουν την θερμογένεση, η οποία μπορεί με τη σειρά του να ενισχύσει το ρυθμό του καψίματος θερμίδων και να βοηθήσει την απώλεια βάρους.

Η σωστή διατροφή για την τόνωση της θερμογένεση.

Εδώ είναι καλές τροφές θα πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας για την προώθηση της διαδικασίας θερμογένεση:

  • Jalapenos. Jalapenos are a great example of a spicy food that can boost metabolism without many added calories. Spicy foods may boost metabolism by up to 20 percent.
  • Eggs. In addition to their protein content, eggs also speed up metabolism with B12. The vitamin is known to help the body break down fat.
  • Fish. Fish is high in protein and low in fat, making it a particularly efficient thermogenic source of animal protein.
  • Garlic. Garlic has fat-burning properties. It also regulates insulin production, helping to control blood sugar levels.
  • Chili powder. Because spicy foods boost the metabolism, it can’t hurt to sprinkle chili powder on your meals.

Human body can naturally burn the fat it stores, to transform it into energy. However, this process can be faster or slower, depending on the individual diet.

With the right supplement, the thermogenic and metabolic rate can be increased, so the body burns fat quicker.
And the supplement you can actually rely on to stimulate thermogenesis process is PhenQ.

PhenQ represents the formula that speeds up the metabolism and the thermogenesis (burning calories to generate heat) within the body.