resveratrol olumsuz yan etkisi var mıdır?

0

Resveratrol 500mg
resveratrol olumsuz yan etkisi var mıdır?