Er resveratrol har negativ bivirkning?

0

Resveratrol 500mg
Er resveratrol har negativ bivirkning?