Da li resveratrol imaju negativan nuspojava?

0

Resveratrol 500mg
Da li resveratrol imaju negativan nuspojava?